ציפורנים

שאלה: 

ציפורנים אנא עיין בדף הבא סעיף ט"ו: http://www.moriya.org.il/shut/print.asp?id=1118 מה הכוונה "הצפרניים עודפים על הבשר"? והאם חובה לעשות כך גם לגבי ציפורני רגלים, ואפילו לגבי ציפורנים שגזירתם כואבת בגלל בעיה בציפורן? "לכן עונש המגדל צפרנייים קשה מאד" מה הכוונה בזה? האם הכוונה היא שמי שנותן לציפורניו להיות עודפים אפילו טיפה על הבשר, עונשו קשה, או רק מי שמגדל את ציפורניו באורך רב יותר?

תשובה: 

מקור הדברים של הבא"ח הם מהזוהר פרשת ויקהל. מדברי הזוהר, אין חילוק בין צפרנים של יד לשל רגל, כי הם מקור אחד, מלבוש אדם הראשון קודם החטא. ככל שגדלים הצפרנים העודפים על הבשר, כך גדל כח הדין עליו, ובמצב זה יש לו לדאוג יום יום עד שיגזור אותם (פירוש הסולם). בענין גזירת צפרנים שכואבים, יש להשתדל לגזור בעדינות, ולעתים תכופות כדי שלא יגדלו, או ללכת למומחה בנושא.

תאריך: 
02/06/07 ט"ז סיון התשס"ז
x

Audio Playlist