ספר הזוהר

שאלה: 

לכבוד הרב
רציתי לשאול לגבי הדרדעים, מהי דעתם לגבי ספר הזוהר בימינו אנו? (אני יודע שסבו של מורי קאפח התנגד אלי בחריפות)!!.
2) והאם יש עדיין כיתות קצניות שעדיין הולכים בדרכו של מורי קאפח?
3) יתירה מזאת האם הם גם לומדים את ספר הזוהר, או שהם רק מאמינם בו? (כי ראיתי בפירוש של הרב קאפח על הרמב"ם שמצטט את דברי הזוהר)?

תשובה: 

כבר כתבתי דעתי בעבר, לפי מיטב ידיעתי, אין היום דרדעים במובן של שלילה טוטאלית של ספר הזוהר. שהרי מהר"י קאפח זצ"ל, מצטט ממנו. ויש דברים מן הזוהר שהפנה אליהם בהערכה רבה. הדרדעים היום, מתייחדים במה שהם דבקים במשנת הרמב"ם. יש מהם המעיינים בספר הזוהר, ויש שאינם מעיינים, ולא בגלל שהם מכחישים אותו, אלא בגלל ההכרה שלהם שאין לאדם לעסוק בסתרי תורה, רק לאחר שימלא כרסו בש"ס ופוסקים, ויהיה ראוי לתורת הח"ן, ויהיה לו ממי ללמוד אותה.

תאריך: 
02/06/07 ט"ז סיון התשס"ז
x

Audio Playlist