הלוואות וכספים

שאלה: 

שמי יוסי ואני סטודנט במכללת אשקלון במסגרת הלימודים הוטלה עלי משימה הכוללת ששאילת רב שאלה בנושא כלכלי בהיבט היהודי שאלתי היא: אם לוויתי כסף מאדם ומראש סגרנו על תאריך שבו אני צריך להחזיר לו את הכסף והוא מבקש ממני להחזיר לו את הכסף לפני הזמן שקבענו האם אני חייב להחזיר כאשר הוא מבקש ומה אומרת ההלכה בעניין זה. בנוסף האם זה מותר על פי ההלכה להלוות לאדם כסף בריבית? אבקשך לשלוח לי בהקדם תשובה מנומקת ומפורטת לשאלותיי וכמו כן אם תוכל גם לתת לי רשימה של מקורות מהם נלקחה התשובה אודה לך מאוד
בתודה מראש יוסי

תשובה: 

אסור לאדם להלוות ברבית, ולא ללוות בריבית. הלוואה שניתנה למועד מסויים, אין הלווה חייב לפרוע ההלוואה לפני הזמן, רמב"ם, מלווה ולווה יג, ה, ושו"ע, חו"מ, עב,
ב. אולם אם הלווה רוצה לפרוע תוך הזמן והמלווה מסרב לקבל כדי שלא יהיו המעות באחריותו, אין שומעין למלוה, וחייב לקבל. ויש נסיבות שכן, עיין על כך חילוק דינים, בספר פתחי חושן, של הרב ישעיה בלוי, הלכה הלוואה ואבידה. פרק שלישי, במיוחד סעיפים א, י, יא, יב, יג. ושם ציין מקורותיו בהערותיו.

תאריך: 
01/06/07 ט"ו סיון התשס"ז
x

Audio Playlist