מעשר כספים

שאלה: 

שלום לרב אנחנו (משפחה עם ילדים) שליחים במדינה רחוקה ורוצים להגיע לביקור מולדת בישראל. כל משפחינו נמצאת בארץ. עלות הטיסות היא כ4000$ והכל מכספנו. יש לציין שבביקור נצטרך לקיים גם פגישות עבודה. האם ניתן להחשיב חלק מעלות הטיסות כמעשר כספים?
תודה

תשובה: 

אכן, מעשר כספים הוא מן הרווח שאדם מרוויח, אבל רק אחר שהוא מנכה את הוצאותיו, לרבות מסים, ולרבות מזונותיו, כי חייו קודמים לחיי אחרים. ומזונותיו כוללים גם ביקורים חיוניים, כמו ביקורי הורים וכיו"ב. ורק ממה שנשאר מפרישים מעשר כספים לצורך הנזקקים.

תאריך: 
04/09/06 י"א אלול התשס"ו
x

Audio Playlist