תרומות ומעשרות וערלה

שאלה: 

לכבוד הרב,
1. שמעתי בשיעור שאין צורך לעשר לימון, משום שהוא כתבלין, ותבלינים אינם חייבים בתרו"מ, האם זה כך לשיטת הרמב"ם?
2. יש לי בגינה עץ גפן וסמוך אליו כמטר ממנו, יש פסיפלורה, שלדעת האשכנזים, הוא עץ. ולדעת הספרדים, הוא שיח. ולכן אין בעיה של ערלה. השאלה האם גפן ופסיפלורה שמתערבבים יחד ענפיהם יש בעיה של כלאי הכרם? ברוך תהיה

תשובה: 

1. לא כל התבלינים פטורים מתרו"מ, כי מצאנו הרבה תבלינים שחייבים בתרו"מ, ורק תבלינים שהם ניתנים למאכל רק לצורך צבע או ריח או טעם בלבד הם שפטורים מתרו"מ, אבל תבלינים שיש והם נאכלים בצורה זו או אחרת הם חייבים בתרו"מ. וכן הלימון חייב בתרו"מ כדין כל פרי, כי הוא נחשב לאוכל אדם ונשמר וגידולו מן הארץ, אלא שגם משתמשים בו להוסיף טעם לכל מיני מאכלים ואין זה עושהו לתבלין, ויש לו ייעודים נוספים כגון לכבישה, ונאכל אחרי כבישה ולפני כבישה.
2. נראה שאין דין כלאיים, גם לאלו שאומרים שיש לברך על פרי הפסיפלורה בורא פרי אדמה, ושמעתי בשם מורנו הרב יוסף קאפח שלדעת רבינו כל צמח שמביא פרי בשנתו הראשונה אינו אילן, וברכתו בורא פרי העץ. והטעם הוא שרבינו, כלאים, ה, ו, כתב שאין איסור משום כלאי הכרם אלא מיני תבואה ומיני ירקות, והפסיפלורה אינו תבואה, ואינו ירק, אף שאינו אילן לעניין ערלה, ולעניין הברכה על פריו.

תאריך: 
31/01/06 ב' שבט התשס"ו
x

Audio Playlist