דילוג לתוכן העיקרי

שונות

שאלה

לק"י לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א. יורינו רבינו:
א. הרב ענה שלפי רבינו אין איסור להתאפר בשבת. האם היתר זה גורף? או שמותר רק אבקות?
ב. האם אפשר להקל כיום לשתות לפני התפילה נס קפה עם (קצת) חלב?
ג. אדם ששותה נס קפה קר (דהיינו טיפה מים חמים והרוב חלב). ושותה ממנו רביעית בבת אחת, האם צריך לברך בנ"ר? או שמא אומרים שאין דרך שתיית נס קפה בכך ולא מברכים אחריו? בברכה.

תשובה

1. רק אבקות, וכל דבר שאינו מתקיים.
2. לאדם בריא, לא.
3. יש לברך אחריו בנ"ר.