דילוג לתוכן העיקרי

כבוד התורה

שאלה

שלום רב!
לאחרונה אנו שומעים פרסומים רבים כנגד ראשי ישיבות שהורו לתלמידיהם ל"סרב פקודה" בזמן הגירוש ע"פ הוראת הגר"א שפירא. ראשי הצבא מאיימים לסגור את מסלולי ההסדר בישיבות הללו, האם אין בכך פגיעה בכבוד התורה? האם יש עלינו חובה למחות? כיצד לדעת הרב יש למחות?תודה רבה!

תשובה

לא בדרך מחאה, אלא בדרך הידברות, כי יש פער עצום בין דרכנו האמונית והתורנית לבין דרכם של אחים, שיד להם בהקמת המדינה בפיתוחה ובקיומה, כי דרכם, לצערנו, הולכת ומתנתקת משורשי היהדות. והם מאמינים בדרכם, שהיא הדרך האמיתית, שתביא לשלום ולביטחון. משום כך יש צורך לשכנע אותם שהם יפסידו בלי החיילים מצבא ההסדר, וכן יש להסביר להם במיוחד לאחר מעשה, שהעקורים חסרי בית עד היום, חסרי עבודה, חסרי קהילות, שיש מהם שסובלים נפשית, ושתכנית ההתנתקות היתה כמו צונאמי אדיר ששטף הכל מכל כל, ושלאחר מעשה יש לגלות הבנה למה שהיה. ונדמה לי שבדרך זו אפשר להשפיע ולשכנע.