דילוג לתוכן העיקרי

ג' שאלות

שאלה

שלום עליכם כבוד הרב!!
א. אדם שמתפלל בבית או בבית הכנסת יחידי ידוע שלוקח זמן רב לתפילה לעלות למעלה כי התפילה עוברת הרבה רקיעים וקטרוגים. מה המקור לזה?
ב. האם לפי הרמב"ם צריך לשרת כיום בצה"ל?(בגלל מלחמת מצווה)
ג. מה דעת הרב בנושא? יש מצווה לשרת \ ראוי \ חייבים?

תשובה

א. צריך האדם להתפלל בציבור, כי תפילת ציבור נשמעת. ורק אם אין תפילה בציבור, או שאדם אנוס, יתפלל יחיד. ב -
ג. אין מי שפטור משירות בצה"ל שנועד להגן עלינו מפני צרים צוררים שקמים עלינו להשמידנו. אלא שיש למדים מדברי הרמב"ם, שכל מי שהקדיש עצמו ללמוד תורה וללמד תורה כשבט לוי שנועד לעבודת ה', שפטורים הם מן השירות הצבאי. וגם פטור זה הוא פטור מן השירות, אבל למלחמה ח"ו, כשזו תפרוץ, ואם חלילה יש צורך בגיוס מקיף, הכל תלוי בהיקף המלחמה, גם הם מגויסים. לכן צריך להכשיר בני תורה למילוי מטלות כמו פינוי פצועים וגוויות מן ההריסות, וזיהוי חללים, וקבורתם וכו'. ואלו הם תפקידים חיוניים מאוד מאוד, וכך כך אחד יוכל לתרום חלקו למלחמת מגן.