דילוג לתוכן העיקרי

שירה במקלחת...

שאלה

כבוד הרב,
השלום והברכה, האם יש איסור בלשמוע שירים בעברית במקלחת? אם לא, שירים לועזיים מותר?
תודה רבה...!!

תשובה

כל שיר שיש בו תוכן של פריצות, אלימות או ליצנות, שיש בה משום הוללות, הוא אסור בשמיעה, בין אם הוא בלועזית, בין אם הוא בלשון הקודש, וכל שכן כשהוא בלשון הקודש (רמב"ם), בכל מקום. וכל שיר שתוכנו קדוש, יש מתירים, רק בשמיעה, כשאדם נמצא במקלחת. וכשאין תוכנו לא קודש, ולא תוכן שלילי - מותר בשמיעה, אפילו במקלחת. כך בלשון הקודש וכל שכן בלשון לעז.