נישואים

שאלה: 

כיצד ניתן להיתחתן ללא צורך האישה ברצון הבעל לתת לה גט? שכאשר הזוג רוצה להתגרש האשה לא תזקק לגט הבעל?

תשובה: 

אין דרך כזו, יש או גירושין או אלמנות, כי המוות יפריד בינינו". קצרו של דבר, יש בידי בתי הדין אפשרויות רבות למנוע עיגון. וד"ל.

תאריך: 
13/02/05 ד' אדר א' התשס"ה
x

Audio Playlist