נישואין לפני מתן תורה

שאלה: 

כתב הרמב"ם (אישות א:א) "קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק-- אם רצה הוא והיא לישא אותה -- מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. כיון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה -- יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה: שנאמר "כי ייקח איש, אישה; ובא אליה" ". כלומר: לפני מתן תורה לא היה טקס חתונה פורמלי, אלא הקשר בין איש לאישה התחיל במגורים משותפים. האם יש תימוכין מחקריים לטענה זו של הרמב"ם? מה ידוע לנו על טקסי הנישואין, בעם ישראל ובעמים אחרים, לפני מתן תורה?

תשובה: 

לא מדויק לומר מגורים משותפים, אלא חיי אישות בביתו של הבעל ללא קידושין וללא חופה, בלי עדים ובלי פרסום. אין פירושו של דבר שלא עשו טקס בשלב מסוים, אלא שהאקט של חיי אישות לצורך נישואין היה הופך אותם לנשואים, וגם אקט הגירושין, היה ע"י שהבעל מורה לה לעזוב את ביתו, ואינו חי עמה חיי אישות. ליפ שעה איני זוכר מקורות מחקריים.

תאריך: 
31/01/05 כ"א שבט התשס"ה
x

Audio Playlist