דין מים אחרונים

שאלה: 

מה דין מים אחרונים עפ"י מורנו ורבינו הרמב"ם ועפ"י הרב קאפח זצ"ל? כמו כן הייתי רוצה לדעת איך יהודי תימן נהגו בדין הנ"ל?
תודה שהקדשת מזמנך.

תשובה: 

מים אחרונים חובה. ואבותינו דקדקו בדבר, במיוחד שהיו שאכלו באצבעותיהם. אבל גם בארץ בעידן של הכפות והמזלגות, אנחנו מקפידים על מים אחרונים.

תאריך: 
16/01/05 ו' שבט התשס"ה
x

Audio Playlist