הזמנה לאירוע משפחתי לבעלי נטיות הפוכות - דחוף

לאשתי ולי נולד בשעה טובה בן בכור, אחרי כמה שנים של נסיונות ביום רביע, כה בכסלו, אי"ה, תתקיים הברית ההורים של אשתי טוענים שרבנים אמרו שאסור להזמין בני משפחה עם נטיות הפוכות העניין הוא שהרופא שליוה את אשתי בכל הטיפולים ודאג לה הוא חברו של בן דודתי ( אני נזהר מלקרוא להם בני זוג ). אשתי ואני רואים בו חבר קרוב ולא רוצים לפגוע בו וגם לא בבן דודי שעזר בכל מה שניתן מה עושים?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם אכן הם כן, גם בלעדיכם הם יהיו ביחד. וגם הדבר אינו ידוע בבירור, רק שמועות, ואתם לא מזמינים אותם, כי אם כל אחד בפני עצמו. וה' יחזירם בתשובה שלמה, אם חלילה השמועות נכונות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪