דילוג לתוכן העיקרי

האם אשה אמורה לשמוע בקול בעלה או אביה?

שאלה

בס"ד שלום לך, האם יש פסוק או מקור הלכתי לכך שאשה אמורה לעזוב את בית הוריה כמו שיש פסוק לגבר "על כן יעזוב איש את ..." ולא אישה. האם יש מקורות שמדברים על עזיבת אישה את בית הוריה לטובת בעלה?
תודה

תשובה

הדבר פשוט שהאשה עוזבת את בית אביה ועוברת לרשות הבעל, ושם משפחה כשם משפחתו. והרבה מקורות במשנה ובתלמוד מתייחסים לכך. ויש הרבה הלכות למעבר בין רשות האב לרשות הבעל. החידוש שהתורה חידשה שהבעל צריך לעזוב את אביו ואת אמו, כדי להידבק באשתו, והיו לבשר אחד.