הסתכלות על אשתי

שאלה: 

מה דעת הרמב"ם בנושא הסתכלות על אשתי בזמן שיש לה "אורח כנשים"? האם יש הבדל אם היא אינה לבושה?

תשובה: 

מבחינה עקרונית - מותר. אבל איזהו חכם הרואה את הנולד. כי אם מדובר בהסתכלות של חיבה, יש חשש שמא יגבר יצרו עליו וייכשל. אבל חז"ל לא גזרו על הסתכלות, אלא על קירבה והושטה מיד ליד דברים של חיבה, ומאחר ואבותינו החמירו בהושטת כל דבר מיד ליד, הרי שעלינו להרחיק את עצמנו מן האיסור אפילו בדברים שחז"ל לא גזרו. מכל האמור, דבר פשוט שבעל רשאי לראות את אשתו כשהיא לבושה, ואסור לו להימנע מכך, כי דבר זה פוגע בה. אבל לעולם על האדם להיזהר שלא יהיה נבל ברשות התורה, שגם במצב כזה לא ירבה להסתכל הסתכלות של חיבה, כדי שלא ייכשל.

תאריך: 
24/08/04 ז' אלול התשס"ד
x

Audio Playlist