הלכות הקשורות בבית חדש.

שאלה: 

לפי הרמב"ם.
1. כיצד יש להתקין מעקה ולברך לפי הרמב"ם? הלא אין המעקה מקיף את כל שטח הבית, אלא רק צד אחד בקיר שם מצוי החלון. - אם התשובה חיובית, מתי יש לברך? בזמן התקנת היסודות? בזמן הנחת המעקה? לפני ההלחמה הסופית?
2. לגבי מזוזה. האם צריך לברך על כל מזוזה ומזוזה בכל חדר או שברכה אחת פותרת הכל? (הרמב"ם דן בכך?)
3. מה בעניין ההלכה להשאיר אמה על אמה לזכר ביהמ"ק? האם ניתן להניח במקום זה תמונה של ירושלים או משהו דומה? או שצריך ממש להשאיר מקום חשוף מצבע?
4. האם יש מקור ל"חנוכת בית" לפי מנהג תימן/הרמב"ם? האם יש מקום לעשות חגיגה (אני מבין שיש צורך להודות לה' על כל הטוב שנתן לנו לקנות בית וכו')'?

תשובה: 

1. כיוון שבדרך כלל לא בעל הבית בונה את המעקה אלא הפועל שלו. והרבה פעמים הפועל הוא גוי, לכן מוצע בזאת, שבעת הנחת הנדבך שמביא את הכותל לגובה עשרה טפחים, לפני הנחת הנדבך הזה, בעה"ב יברך.
2. לא. די בברכה אחת לכל חדרי הבית, ואפילו למספר בתים, אם הכל נעשה בחדא מחתא בלי הפסק.
3. צריך להשאיר אמה על אמה. ומי שלא הניח אינו חייב לקלף, אבל לפחות יניח שם תמונה או ציור של מקום המקדש וכיו"ב.
4. נהגו לעשות דבר צנוע, מה שיהודי תימן קוראים עשרה זקנים. למנהג חנוכת הבית יש שורשים קדמונים, אבל הני מילי כשהדבר נעשה לשם שמים, כדי שבעל הבית ובניו יטמיעו בלבם שביתם הוא כעין מקדש מעט. ולכן אין מקום לצרמניות וכיו"ב.

תאריך: 
24/08/04 ז' אלול התשס"ד
x

Audio Playlist