שאלות על פי משנת הרמב"ם

שאלה: 

ל"קי שלום רב לכבוד מורנו ורבנו
1. תפלין בחוה"מ האם מניחין מה המקור בהלכה
2. תפילין בארבע תעניות האם מניחין בשחרית ובמנחה
3. נפילת אפיים בניסן ותשרי או בראש השנה מה המקור בהלכה
4. מנחה בתשעה באב האם יש לומר הפטרת שובה ישראל
5. במוצ"ש ובמוצ"ש יו"ט האם אומרים ובא לציון וכל סדר הקדושה מה המקור
6. בהלכות תפילה כותב רבנו שאומרים סדר היום מהוא סדר היום7 כשרוחצים את המת האם יש לומר פסוקים למינהם

תשובה: 

1. לפי פסיקת ההלכה הספרדית הקדומה, לא הניחו. לפי פסיקת ההלכה האשכנזית הקדומה, הניחו. בזוהר יש הקפדה חמורה שלא להניח. דבר זה גרם להתפשטות הפסיקה הספרדית הקדומה (ובכללם תימן), ולשינוי במנהגי חסידי אשכנז. יש עד היום ליטאים שמניחים בבתיהם, ובחו"ל יש שמניחים גם בבית כנסת.
2. מניחים בשחרית ובמנחה.
3. לפי דין התלמוד והרמב"ם, נופלים על פניהם בימי ניסן ותשרי לבד מן המועדות. לפי המנהג, לא נופלים על פניהם כל ניסן וכל תשרי.
4. לפי הרמב"ם, אין להפטיר, ולאחרונה נהגו גם בתימן לפי מהרי"ץ להפטיר, יש שבירכו ויש שלא בירכו.
5. לפי המנהג הקדום, אמרו ובא לציון. לפי המנהג המאוחר, נמנעו מלומר ובא לציון ומתחילים מואתה קדוש.
6. השאלה לא ברורה לי.

תאריך: 
13/07/04 כ"ד תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist