ציצית "רשת"

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
בנוגע לציצית "רשת" (כזו העשויה מחומר סינטטי ויש בה חורים). האם למנהג התימנים אני יוצא ידי חובה בציצית כזו, והאם מותר ללבוש אותה ישר על הגוף (בלי גופיה או חולצה מתחת)?

תשובה: 

ספק אם מעשה "רשת" יש עליו שם אריגה, ואם לא שם בגד. במיוחד כשהפרוץ מרובה על העומד. ואבותינו בתימן, נהגו לסרוג חוטי הבגד של הטלית הגדול, בקצהו, כמעשה רשת, חוטים מסורגים לצורך נוי. ולא החשיבוהו כבגד, לעניין המרחק של החור שבו תלו את חוטי הציצית לקצה הטלית. אך בלאו הכי שאלתך היא על טלית קטנה, שאינה טלית, ולדידנו אין מברכים עליה שום ברכה, כי אין בלבישתה דרך עיטוף, עיין שו"ת תרומת הדשן, מה, ולכן ספק אם יש נפקא מינה בדבר. אך אילו היה הטלית הגדולה כמין סבכה כזו, לענ"ד המתעטף בה בברכה, אפשר שמברך ברכה לבטלה. לעניין לבישת טלית על הגוף, בלי גופייה, אפילו טלית גדולה שהיא עיקר המצווה ושעליה מברכים, אין איסור. כי הטלית, להבדיל מן התפילין, נחשבת מבחינה הלכתית תשמישי מצווה ולא תשמישי קדושה. גדולה מזו, בשו"ת הרמב"ם (בלאו), רסח, התיר להיכנס לשירותים עם טלית גדולה, שלא רקומים בה פסוקים או ברכות, "ולהתכסות בה בעת שהערוה מכוסה, ובעת שהיא מגולה, כל זה מותר".

תאריך: 
13/07/04 כ"ד תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist