ברכות ק"ש בערבית

שאלה: 

אדם שאיחר לתפילת ערבית ונכנס לביהכנ"ס בשעה שהציבור עומד בק"ש ופרשיותיה, האם יתחיל מברכות ק"ש או שיאמר ק"ש ופרשיות ובסוף התפילה ישלים את הברכות ?

תשובה: 

אם יכול להספיק לקרוא ק"ש וברכותיה לפניה ולאחריה, ולהתפלל ביחד עם הציבור, יעשה כן. ואם לא, ימתין מעט. יתפלל עם הציבור תפילת שמונה עשרה, ולאחר מכן יקרא ק"ש וברכותיה.

תאריך: 
31/03/04 ט' ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist