ישעיהו ליבוביץ

שאלה: 

שלום לכבוד הרב רצון ערוסי וברכות לרגל הצטרפותו לשו"ת מורשת. כולי תקווה שהוא יוכל לעמוד בעומס, הן מבחינת הכמות והן מבחינות אחרות. שאלתי היא כזו: מה עמדת הרב לגבי ספריו, הגותו, משנתו (הדתית) של הפרופ' ישעיהו ליבוביץ. שמעתי פעם מתלמיד קרוב של הרב קאפח זצ"ל שכשהוא שאלו על ליבוביץ, ענה לו דבר אחד: שלליבוביץ יש תפיסה נקייה של מושג האלוהות, ועוד הוסיף ואמר שהוא רמב"ם יותר מהרמב"ם. והרי מי לנו שיכול להעניק תואר רמב"מיסטי יותר מהרב קאפח? ונדמה לי שאמירתו האחרונה יש בה משום ביקורתיות כלפי ליבוביץ, אבל לא במישור האמוני אלא ההתנהגותי. ז"א שהרמב"ם דגל בשיטה של אמירת הדברים בכמה רבדים, וכל אחד יבין כפי הבנתו, ואילו ליבוביץ הטיח את כל האמת בפרצוף שזה אולי לא דבר הכי - חכם לעשות. על כן הוא יותר רמב"ם מהרמב"ם, כי הרמב"ם לא הרשה לעצמו לפרוש בגלוי את כל רמב"מיותו. האם הרב מסכים לאבחנה זו? והאם לדעת הרב הגותו הדתית של ליבוביץ ראויה לעיון ע"י מי שחפץ בהבנת היהדות, ובהבנת עצם מושג האלוהות? (עכשיו הרב ודאי מבין למה כיוונתי כשקיוויתי שהוא יוכל לעמוד בכל סוגי העומסים...)

תשובה: 

ליבוביץ היה מלומד גדול וחריף מח. ורמב"מי גדול, אבל ללא כל קשר עם רמבמיותו, יש קושי בשיטתו, בין הרצוי ובין המצוי, בין העיון ובין המעשה, בין הידיעה האישית ובין ההוראה לרבים. ואם אלו הם הקשיים במשנתו הכללית, על אחת כמה וכמה שצריכים זהירות יתירה מרמבמיותו, והמבין יבין. כי מורנו הרב יוסף קאפח זצ"ל קיצר וד"ל.

תאריך: 
31/03/04 ט' ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist