מחלוקת בין האר"י לרמב"ם?

שאלה: 

שלום הרב,
בעל התניא מצוטט באגרות הקודש (אגרת 19) שהאר"י כתב שהיה בדרגה גבוהה יותר ממשה רבינו בידיעת הקב"ה (אני לא בטוח לגבי המשמעות של הביטוי הזה, אבל מדובר שם על ספירות עליונות ותחתונות וכו'). בעל התניא שואל כיצד אין זו סתירה עם הפסוק "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה", ועונה (לפי הבנתי) שבנבואה משה היה גדול ממנו אבל לא בחכמה וכת' בגמ' שחכם עדיף מנביא. האם בכך האר"י עבר על אחד מעיקרי האמונה של הרמב"ם (לגבי משה רבינו)? אם כן, מדוע יש לו סמכות לעשות כך?

תשובה: 

אלו דברים שנשגבים מבינתי הקטנה והדלה. והנני מתפלל שה' יאיר עיני במאור תורתו.

תאריך: 
21/03/07 א' ניסן התשס"ז
x

Audio Playlist