תפילין

שאלה: 

לק"י
שלום רב!
רציתי לשאול את הרב בעניין התפילין כמה שאלות..
התפילין שיש ברשותי כיום אלו תפילין שקנו לי בבר מצווה מיהודי בן תימן ירא שמים, אך כשאני התחלתי ללמוד רמב"ם ולעיין במנהג אבותינו ראיתי שהתפילין שלי לא כמנהגנו, הם לא חרוצות ואין גיד שעובר באמצע, וראיתי בהערות של מורי כמה בעייתי תפילין שנעשו בלחץ ולא ביד, ואני גם לא יודע אם הקלף בפנים הוא קלף ע"פ רבנו וע"פ עבודו אם לאו, אני חרצתי את התפילין אבל עדיין אי אפשר להעביר דף בקלות.
א. האם אני יוצא ידי חובה בתפילין כאלו כשאני נוהג מנהג תימן והם לא כמנהגנו?
ב. האם כדאי להביא את התפילין לסופר למען יעביר גיד ויראה לי אם זה קלף של רבנו אם לאו?
ג. הקשרים בתפילין לעיקובא? קרה מקרה והייתי בלי התפילין שלי (ששיניתי את קשריהם למנהג תימן), והתקשתי לחכות לתפילין שלי ולא להניח תפילין את התפילין עם קשרים שלא כמנהגנו, האם נהגתי נכון? או שהייתי יכול להניח תפילין כמנהג שאר העדות?
ד. השין בתפילה של-ראש צריכה להיות שין כמו בסת"מ רק בלי התחתית, או שמספיק רק שלושה/ארבעה פסים כדמות שין? האם הם צריכים להיות מחוברים בתחתית או שמא הקווים יכולים להמתח מלמעלה למטה או שצריך לקרב קצת אבל לא להצמיד?
ה.האם אני עכשיו, כשאני יודע איך צריכות להראות התפילין כמנהגנו, האם אני צריך להשתדל להשיג/להכין תפילין כהלכתן?
תודה רבה!

תשובה: 

אם יש לך יכולת, עליך להשתדל שהתפילין שאתה מניח, יהיו כשרים ולפי מורשת אבותינו.

לכן, על כל שאלותיך הנ"ל, אני מציע שתפנה לרב יובל נפש, והוא יבדוק לך את התפילין על קרבו ועל כרעיו.

ואם יהיה צורך הוא יוכל לספק לך תפילין, וקלף ראוי לפי מורשת אבותינו, וכן לעניין החרוצות.

תאריך: 
26/03/19 י"ט אדר ב' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist