ברכת הרעם והברק

שאלה: 

לק"י
שלום רב!
ראיתי שרבנו כות בהלכות ברכות הראיה שיש לרעם ולברק אותה ברכה.
א. האם כשברכתי על הברק ולאחר מכן שמעתי את הרעם האם אני צריך לברך שוב את אותה ברכה? או שנפטרתי ממנה כבר בברק?
ב. האם לרבנו מברכים רק פעם אחת ביום, או שמברך כל פעם ופעם שרואה?
תודה רבה!

תשובה: 

א. מבחינה עקרונית יכול לברך על הרעמים ועל הברקים אותה ברכה, אבל מבחינה מעשית, כבר נהגו לברך על הברקים עושה בראשית ועל הרעמים שכוחו וגבורתו.

ב. לא נאמר בתלמוד הבבלי, כל כמה זמן צריך לחזור ולברך. הדבר ברור, שאין דינם כדין רואה ימים, או הרים, שכל שלושים יום. בשו"ע, נפסקה ההלכה, כל שלא נתפזרו העבים, או בחלוף יום, אין זכר בתלמוד להלכה זו. ולכן נראה לי שלפי רבינו מברך על כל רעם ועל כל ברק, גם כשלא נתפזרו העבים. ורק אם הם טורדין זה את זו, בלי שום הפסק, כפי שנאמר בירושלמי, מברך פעם אחת.

תאריך: 
26/03/19 י"ט אדר ב' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist