עשה לך רב

שאלה: 

שלום רב!
אני הלכתי בדרכי אבי בעניין פסיקת הלכה וקבעתי לי את שולחן ערוך המקוצר, ועכשיו כשבגרתי והתחלתי לחקור על המסורת ועל מנהגי תימן, החלטתי לחזור למקורות ולפסוק ע"פ רבנו, ומכיוון שמורי ע"ה היה הבקיא בדורנו לעניין מסורת תימן ותורת רבנו החלטתי ללכת בדרכיו, וכשמצאתי את האתר נצח ישראל, החלטתי ללכת ע"פ פסיקת ההלכה של הרב כממשיך דרכו של רבנו ושל מורי.
אך יש דברים שקשה לי לפסוק כמו הרב, לדוג' בעניין תכלת ועלייה להר, אני עולה להר ושם תכלת וככה גם עושים אצלנו בישיבה..
א. האם 'עשה לך רב' זה ללכת אחרי רב מסוים באש ובמים או שאפשר לעשות רב לעניין מסוים, כמו לדוג' רב שאני סומך עליו בענייני א"י, או כמו שאני סומך על מורי בעניין מסורת אבות?
ב. אני כבר מימים ימימה קבעתי לי רב לענייני א"י, וכיום אני גם לומד בישיבה שהולכת ע"פ פסיקותיו ושהוא גם עמד בראשה במשך הרבה שנים, האם אני יכול להמשיך לפסוק על פיו בעניינים מסוימים?
ג. אני כרגע בהנהגה שלי עובד ע"פ הליכה המנהג שהונהגתי עד עתה ותוך כדי חוקר ושואל על המסורת, ולפעמים אני שומע סברה הלכתית שונה ממה שהייתי רגיל עד כה ואני את דרכי בעניין הזה עד שאני שואל את הרב, האם אני נוהג כראוי?
ד. האם זה בסדר שאני פוסק לפעמים באלות יומיומיות ע"פ הרבנים בישיבה, שלפעמים זו פסיקה ע"פ הרמ"א, עד שאני מוצא את מנהג אבותינו בעניין?
תודה רב!
ומחילה מכבוד הרב אם הטרחתי יותר מין הראוי..

תשובה: 

א. תלמיד רשאי לחלוק על רבו, אם הוא בר הכי ויודע להביא ראיות התומכות בשיטתו, מן התלמוד.

אולם במקרה שלך, יש לך דרך היתר, שכל זמן שאתה בישיבה ובישיבה נוהגים בתכלת, ובעלייה להר, במקומות המותרים לפי המדידות שלהם, ולאחר טבילה, ובלי נעלי עור, הרי שאתה נוהג כמנהג הישיבה, שנקבע ע"י רבני הישיבה.

ב. כנ"ל.

ג. אתה נוהג כהלכה, אך היום אין שום בעיה לשאול ולקבל תשובה בהקדם.

ד. כן. אבל זריזים מקדימים.

תאריך: 
21/02/19 ט"ז אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist