'יד ימין על העיניים'

שלום רב!
אותי למדו באז שהייתי ילד ששמים יד ימין על העיניים בזמן קרית שמע, וחבר שלי אמר לי שיש לו חבר רמבמיסט שקורא קרית שמע בלא יד על העיניים, ואכן בדקתי את זה וראיתי שהרמב"ם לא מזכיר הנחנת היד על העיניים.
א. האם באמת לפי רבנו לא צריך לשים יד על העיניים בקרית שמע?
ב. האם כך גם היה מנהג תימן שלא לשים יד בקרית שמע?
תודה רבה!

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מבחינה הלכתית תלמודית אין חיוב להניחם על העיניים בעת קריאת הפסוק הראשון של קריאת שמע.

אבל נהגו לעשות כן, כחיקוי למנהגו של ר' יהודה הנשיא, שהיה שם ידו על עיניו או במצחו, כשקרא פסוק ראשון של ק"ש.

וזהו מנהג יפה. ביטוי לריכוז ויישוב הדעת וכוונה לקבלת עול מלכות שם שמים ואין לבטלו, רק בגלל שהרמב"ם לא הזכירו, כי ייתכן שהרמב"ם לא הזכירו משום שאינו מנהג תלמודי.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪