דילוג לתוכן העיקרי

ברכת כוהנים

שאלה

שלום כבוד הרב,
אשמח לדעת למה בברכת הכהנים התימנים נוהגים להתחיל בעצמם "יברכך"
ואצל הספרדים השליח ציבור מתחיל "יברכך" והכהנים חוזרים אחריו.
לפני עיון ברמב"ם מצאתי כי דעת הרמב"ם שהכנים צריכים להגיד את כל הברכה לבד ודעת מרן השולחן ערוך שהשליח ציבור והכנים יתחילו ביחד את ברכת הכהנים
כיום לא נוהגים כך באף מקום
מה הדרך הנכונה ?

תשובה

מנהגנו אכן שכהנים אומרים את המלה יברכך, בלי קירוי, וכך פסק רבינו להלכה, וכך פסק השו"ע להלכה, וכן מדויק היטב בגמרא, סוטה, לט, ב, ורק הרמ"א הוא שהשיג על השו"ע וכתב שהם מקרים את הכהנים גם מהמלה "יברכך".

ואם כי לכאורה הרמ"א צודק, כי התורה ציוותה אותנו "אמור להם" שנקרה אנחנו את הכהנים את ברכת הכהנים, מלבד מה שחכמים חייבו אותנו לומר "כהנים", לפני כהנים ומעלה שמברכים, בכל זאת הרי מטעם הדין, שכיון שהכהנים בירכו ברכת המצווה, לברך את ישראל, חייבים להתחיל בברכה, יברכך, ואנו נוסיף כי קשה לחזן לומר כהנים ולומר יברכך. עיין מאמרו של הרב איתמר כהן, ילקוט משה, עמ' 246, וכן האזן להלכה יומית באודיו באתר נצח ישראל.