הלכות שבת

שאלה: 

1. הרב אני לומד בישיבה שאינה פוסקת לפי רבינו ומהרי"ק זצל ובשבתות חימום האוכל נעשה בתוך תנורי חימום חשמליים שאם הבנתי נכון אינם כשרים לפי רבינו לחימום אוכל בשבת האם מותר לי לאכול את האוכל הזה?
2. לפי רבינו ע"פ מהרי"ק באיזה אופן מותר לחמם אוכל שבושל כל צורכו לפני השבת והצטנן בשבת? ( איך אפשר לדוגמא לאכול אוכל חם בסעודה שנייה?
3. האם ישנה דרך להפוך את הפלטה לכשרה בשביל החזרת תבשיל שנתבשל כל צורכו לאחר שהצטנן? ( לדוגמא לשים כמה שכבות של נייר כסף או לשים מערב שבת חוצץ בין הפלטה לאוכל)

תשובה: 

1. אנו אוסרים להניח בשבת על גבי הפלטה, אפילו תבשיל שנתבשל כל צרכו, משום עובדין דחול, כלומר איסור דרבנן, והעושה איסור דרבנן בשבת, אסור לו ליהנות מן האיסור.

אולם נלענ"ד שבנסיבות אלו, שנעשה בהיתר לפי שיטת רוב התלמידים, ואם אין לך אוכל חליפי, שתוכל לסמוך על היתרם, כי הם לא עשאוהו באיסור, לפי שיטתם, ואין עליהם קנס.

2-3. יש להניח את התבשיל שנתבשל כל צרכו, לצורך חימום, רק על גבי מיחם או על גבי סיר, שיש בו תכולה, לא סיר ריק ולא סיר הפוך, ולא יועיל שיניחו פחים רבים על הפלטה וכיו"ב.

תאריך: 
12/01/19 ו' שבט התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist