דילוג לתוכן העיקרי

קידוש במקום סעודה ועניית אמן בחזרת הש״ץ

שאלה

א.
ידוע שסעודה נחשבת כאשר אוכלים בה לחם ויש הנוהגים בשבת בבוקר לעשות קידוש עם מיני מזונות ולצאת ידי חובת קידוש מה דעתו של הרמבם והרב קאפח לעניין זה? האם גם אחרי קידוש עם מיני מזונות חובה לעשות קידוש לפני סעודה? ואם כן האם יש אפשרות לאכול סעודה שניה כחצי שעה לאחר אכילת המזונות?
ב. אנו נוהגים בבית הכנסת לעשות תפילת מוסף אחת ויש קצת מחלוקות בעניין עניית אמן בחזרה אחת. מה דעת הרב קאפח בעניין זה?
תודה רבה!

תשובה

א. אם אדם קבע סעודתו על עוגות, ואם הן עוגות שדינן פת הבאה בכיסנין, כמו בורקס, כובאנה, עוגת טורט וכיו"ב, נוטל ידיו, מברך המוציא וברכת המזון, ומקדש לפני הסעודה, וזו סעודה שנייה של שבת.

אולם רק אכל סעודת עראי, מקדש לפני כן כדי להתיר אותה אכילה, ואח"כ חוזר ומקדש וסועד סעודת קבע שהיא השניה, והתנאי שתהיה לפני חצות היום.

ב. לפי מארי, אין עונים אמן, וכך אנו נוהגים ולפי מהרי"א ומהרי"ץ עונים אמן. סיום הש"ץ שלוש מילים, כשלא יהא כעונה אמן אחר ברכות עצמו ודעביד כמר עביד, ודעביד כמר עביד.