תפילין לשיטת הרמבם בעורות ימינו

שאלה: 

במחלוקת תפילין על קלף בן הרמבם שהקלף זה החלק הקרוב לבשר הבהמה ולתוספות זה נחשב לדוכסוטוס
בקלף המצוי בימנו (השו"ע כבר הזכיר שהקלף המצוי בזמנם מסתדר עם שיטת התוס'.. שפסק כמותם)
בימנו האם יש כבר מציאות חדשה שאפשר לעשות על פי הרמב"ם..
ראיתי שמורי יוסף קאפח מעיר לגבי תפילין פרק א הלכה ט הערה יט. בהא נחתינן בהא סלקינן דהיום וכו' הקושי הוא בתפילין וה' הטוב יכפר בעד.
מה כוונת מורי להלכה?

תשובה: 

ב"ה, בימינו, כבר יש. נא נה לרב יובל נפש הי"ו.

תאריך: 
19/11/18 י"א כסלו התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist