דילוג לתוכן העיקרי

שתיית בירה במקום מכירתו (של אינו-יהודי)

שאלה

לכבוד הרב
מה דעת הרמב"ם בקשר לשתיית בירה בבר של אינו יהודי? בהלכות מאכלות אסורות הוא כותב וז"ל:
ואין שותין שכר שלהן שעושין מן התמרים והתאנים וכיוצא בהן ואינו אסור אלא במקום מכירתו אבל אם הביא השכר לביתו ושתהו שם מותר שעיקר הגזירה שמא יסעוד אצלו
עכ"ל. מרן מוסיף: “אֶחָד שֵׁכָר שֶׁל תְּמָרִים אוֹ שֶׁל תְּאֵנִים אוֹ שֶׁל שְׂעוֹרִים אוֹ שֶׁל תְּבוּאָה אוֹ שֶׁל דְּבַשׁ”. האם הרמב"ם מתיר "שכר של תבואה" - הבירה הנפוצה ביותר כיום?
תודה רבה

תשובה

א. נראה שגם שכר של תבואה בכלל האיסור.

ב. בימינו אין לצרוך שום מוצר אכילה או שתייה תעשייתיים, בלי הכשר, כי בתהליך הייצור יש כל מיני חומרים, שטעונים בדיקה והכשר.