דילוג לתוכן העיקרי

ישוב הארץ

שאלה

שלום עליכם
ישוב הארץ לפי הרמבם האם יש מצווה כזו מדרבנן? או חיובית? או קיומית?
תודה מראש

תשובה

הדבר פשוט, שלפי הרמב"ם, מצווה לשבת בארץ.

אמנם לא מצווה שנמנית בספר המצוות, אך עצם הישיבה בה היא מצווה, שהרי אסור לצאת מן הארץ לחוצה לארץ לעולם, מלכים, ה, ט,

והכל מעלין לארץ, אישות.

ורבינו ציטט דברי חז"ל שכל השוכן ברץ ישראל עוונותיו נשמטין, מלכים א, י.