כשרות

שאלה: 

כתב רבנו בחבורו הגדול הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טז (דפוס) על גבינה שנעשית על ידי קבה שלשחוטה ״טועם את הגבינה״ משמע שטועם בעצמו כי בהלכות הקודמות פירש שטעימה על יד גוי האם הבנתי נכונה ואם כן נכונה מה טעם שטועם בעצמו
תודה מראש

תשובה: 

כל שהיתרו בטעימה, יטעם מי שאינם אסור לטעום ולאכול אותה תערובת.

במקרה דנן, הגוי.

תאריך: 
12/06/18 כ"ח סיון התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist