דילוג לתוכן העיקרי

תפילה

שאלה

שלום
1.אדם המתפלל יחיד כשמסיים פרשיות שמע האם צריך
לומר שלוש תיבות השם אלוהיכם אמת ?
2. האם יש הבדל בין איש לאישה ?

תשובה

1. לפי רבינו - אין צריך.

לפי האחרונים - צריך, וזהו המנהג הפשוט היום.

2. מבחינה עקרונית היה ניתן לומר שאשה אינה חייבת במנהג זה, כי יסודו של מנהג זה בציבור, ע"י שליח ציבור.

אולם למעשה נפסקה ההלכה בילקוט יוסף, קיצור שו"ע, או"ח, כא, סעיף כח, שגם האשה צריכה לסיים את קריאת שמע בתיבות "ה' אלקיכם אמת", וטוב שתאמר קודם הקריאת שמע גם "אל מלך נאמן".