דילוג לתוכן העיקרי

תפילה

שאלה

שלום וברכה
1.חזרת הש"צ
א. לגבי עמידה או ישיבה לאחר האל הקדוש מה הדין ואם לעמוד זה חומרא ואיך נהגו בתימן [ ראיתי ביחוה דעת ה יא שהוא מיקל בזה גם בבריא לאחר האל הקדוש]

תשובה

מנהגנו כלשון רבינו, שעומד כל חזרת הש"ץ, כאילו הוא מתפלל, אבל רק שומע את הש"ץ ועונה אמן.

אחינו הספרדים פירשו שהעמידה האמורה היא ישיבה בדממה.

ולצערנו, אחינו האשכנזים, לא עומדים במקום, ולא יושבים במקום, אלא רבים מתהלכים אנה ואנה, ויש אפילו מדברים זה עם זה.