דילוג לתוכן העיקרי

מה דעת הגר"י קאפח במקרה כמו האשה העגונה מצפת?

שאלה

כבוד הגאון רבי רצון ערוסי יצ"ו.
מה דעת מרן הגר"י קאפח במקרה כמו האשה העגונה מצפת? אני מדבר על הבעל שנמצא בקומה.

תודה רבה!

תשובה

לפי פשט המשנה והתלמוד ורבינו, אין גדר גט זיכוי לבעל, שאינו בהכרה, כדי לגרש את אשתו, שלא בידיעתו, ושלא ברצונו. כביכול, מדין זכין לאדם בפניו.

כי גט זיכוי לבעל הוא חידוש נועז, כל שכן לבעל חסר הכרה, שאין תקשורת עמו.