מיעוט המצוי

שאלה: 

ילמדנו רבינו מה הגדרתו של המושג ההלכתי מיעוט המצוי מה הן ההשלכות הלכה למעשה בתחום האסור והמותר ואם יש לחשוש לו בנסיבות ובתנאים שונים תודה

תשובה: 

עיין שו"ת משכנות יעקב, כו, שמיעוט המצוי הוא אחד לעשרה, והביא ראיה, מגמרא, גיטין, לא, א, וב"ב, צג, ב, לעניין פירות שמתקלקלים או יין שמחמיץ.

כלומר, פחות מעשירית הוא מיעוט שאינו מצוי.

ועיין ילקוט יוסף, קיצור שו"ע, יו"ד, פד, הלכות מתולעים, סעיף יג, שהביא בשם הריב"ש, לעניין טרפיות, שכל שאינו מחצה על מחצה, הוא בבחינת מיעוט המצוי, והביא את הדעה שאחד לעשרה הוא מיעוט המצוי, ולכן הביא דעת המחמירים, שאפילו יש רק חמישה אחוזים שמתליעים, שיש לחוש לאיסור תולעים.

תאריך: 
09/02/16 ל' שבט התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist