ספק שמיטה

שאלה: 

לק"י
לכ' מו"ר הרב רצון ערוסי שלום רב.
יש לי בביתי עץ לימון. לפני ראש השנה, חלק מהלימונים כבר חנטו, אך אני לא מבדיל בין הפירות שחנטו לפני ראש השנה לבין אלו שחנטו אחרי.
מה דין הפירות?
בתשובתך אני מבקש בבקשה , שתגיד גם את הטענה לתשובה שענית
תודה רבה

תשובה: 

אם חלק מהם נחנטו בשנת השביעית, כל הלימונים פטורים מתרו"מ, ואם ירצה האדם להחמיר, יפריש תרו"מ (מעשר שני) אבל בלי ברכה.

תאריך: 
09/01/16 כ"ח טבת התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist