תפלין

שאלה: 

מה דעת רבינו בהנחת תפלין בחולו שלמועד

תשובה: 

לא גילה דעתו במפורש. יש מדייקים מדבריו שמניחים. מארי ז"ל בדעה שהמנהג הספרדי הקדום, שלא הניחו תפילין בחול המועד.

תאריך: 
13/10/13 ט' חשון התשע"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist