'שבוע שחל בו' כשחל ט' באב להיות בשבת

שאלה: 

בכגון השנה, שנת ה'תשעב, כשתשעה באב חל להיות בשבת ואי לכך נדחה ליום ראשון, עולה השאלה גבי 'שבוע שחל בו' מהי הגדרתו המדויקת ואחר מה נמשך: האם אחר התאריך הנתקן על ידי חכמים, ואז יחול אף השנה על כל דיניו, או שמא אחר חלות התענית עצמה, ולא יחול בשנה זו??

ניסינו לדייק מן הרמב"ם בהלכות תעניות, פרק ה: אולי מכך שהלשון המוצעת היא "שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה" שסבור רבינו הימשכה של השבת אחר התאריך ' תשעה באב', אך אינו מוכרח הדיוק משום שיתכן כי 'תשעה באב' הוא רמז וכינוי לתענית שנתקנה באשר תחול.

השו"ע אכן מציע את שתי האפשריות.

שאלתינו ובקשתנו היא אחר דעת הרב ופסיקתו!

בתודה על המאמצים והעבודה לרב ולעוסקים במלאכה.

תשובה: 

חז"ל אסרו להסתפר ולכבס רק בשבוע שחל בתוכו תשעה באב, ולא כשהשבת מסיימת אותו. וכשהשבת מסיימת אותו, מותר להסתפר ולכבס.
את הנימוקים תוכל לשמוע באתר נצח ישראל, באודיו בהלכה יומית שמתייחסת לנושא זה.

תאריך: 
14/07/12 כ"ד תמוז התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist