משמעות המילה והשם הערבית "תכלאל"

שאלתי היא בנוגיע לשם הערבי של הסידור התימני "תכלאל" מהי משמעותו הערבית המדיקת ומבחינה איטימולוגית אם ניתן לענות לי אהיה אסיר תודה מראש -יצחק כברה -רחובות

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

שלום רב / וישע יקרב

המונח 'תכלאל' ובריבוי 'תכאליל', המציין את סדר התפילה התימני במחזור השנה היהודית, הוא תוצר של עירוב שפות:

א. שורש המילה לקוח מן העברית כל"ל (מגזרת ע"ע היא גזרת הכפולים). משמעותו זהה למשמעות השורש בעברית, כלומר, 'כולל', 'מקיף'.

ב. תבנית המשקל של המילה הזאת שאולה מן הערבית במשקל 'תפעאל', כלומר, יש בה האות ת"ו כאות תחילית, והאות אל"ף נחה כאות מצעית בין עי"ן השורש לבין למ"ד השורש. אין למשקל זה כל מקבילה בלשון העברית אלא רק בלשון הערבית.

המדקדקים הערביים מסבירים שמשקל זה משמש כתחליף נרדף למשקל שם הפעולה הדקדוקי הרגיל בבניינים בערבית, והוא מציין שמות עצם מופשטים שמצטרפת אליהם משמעות מועצמת, כלומר, בעלת הדגשה של עצם הפעולה או מהותה או תדירותה.

אם כן, 'תכלאל' יהיה עניינו 'הכללה', 'הקפה', 'היקף', 'סיכום', או אפילו 'תמצית'.

אורי

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪