איך קרא מארי.

לכבוד ד"ר צמח קיסר הי"ו
ראיתי בקונטרס אלה אזכרה של הרב אביעד שמארי קרא כפי שהיה נהוג בתימן בדור האחרון וזה המסורת של הרב יוסף צוברי ואילו היום מציאים תאג'ים ע"פ תיג'אן ישנים שמסורתם שונה, באיזה תאג' עדיף להשתמש לפי מארי.
תודה רבה.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

הדברים אינם כ"כ מוחלטים, ולא ניתן לקבוע מסמרות עפ"י כמה דוגמות.
לשאלתך "באיזה תאג' עדיף להשתמש לפי מארי", אציין בפניך 3 תיג'אן שעומדים לפניי: 1. תאג' כתר תורה עם חמישים פירושים (עם הקדמה של מארי). 2. תאג' "תורה קדומה" 3. תאג' "תורת אבות"
ציון שלושה אלה, אין בו כדי להמעיט כהוא זה מתיג'אן אחרים שנתפרסמו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪