מועדי פירות שמינית

שאלה: 

קיימות טבלאות המפרטות את מועדי הביעורשל פירות שביעית. היכן ניתן להשיג טבלה המפרטת את המועדים בהם הפירות הנמכרים בשוק, שאינם מקירור, הם פירות שמינית? האם מותר לאכול פירות הנמכרים בשווקים, אשר מועד הביעור שלהם חלף, ואשר המוכר מציין כי הפירות אינם מקירור, אך הוא אינו יודע להשיב, אם פירות אלה שהוא מוכר, דינם כפירות שמינית או שביעית?

תשובה: 

בד"כ בקיץ הזה הפירות הם פירות שמינית כי הם נחנטו אחרי ט"ו בשבט השנה, והבשילו עד לקיץ, ואין בהם בעיית שביעית. ואילו הפירות שהן מן הקירור, חזקה שהן מהשנה שחלפה והן פירות שביעית. ואם כן, הללו הסומכים על היתר המכירה, ועל אוצר בית דין, יסמכו על היתרים אלו. ורק הללו שאינם סומכים על הנ"ל, יצטרכו להשלים הפירות החסרים להם מיבול חו"ל.

תאריך: 
16/06/09 כ"ג סיון התשס"ט
x

Audio Playlist