שוקו ללא תשלום

שאלה: 

שלו' לכה"ר מה הדין אם כשהייתי קטן לקחתי שוקו מסופרמארקט בלי לשלם ועכשיו החליפו את הסופרמארקט שלקחתי משם לרשת אחרת (מקו- אופ זה הפך לסופר-סנטר כמדומני)? ראיתי שכתוב שטוב שקטן שגנב ישלם כשיגדל למרות שמעיקר הדין הוא פטור אך מה עושים במקרה כזה ששינו את הרשת? תודה רבה ויישר כח

תשובה: 

מצד הדין - קטן שהזיק או שגנב ואכל או ששתה מה שגנב בעת שהיה קטן, פטור מלשלם. גם לאחר שיגדיל. ורק מדין חסידות - ראוי שישלם. אבל אם החפץ שגנב בעת שהיה קטן עדיין ברשותו, גם לאחר שהגדיל, חייב הוא להחזיר את אותו חפץ. עיין שו"ת אגרות משה, חו"מ, ח"א, פח. לפיכך הנך פטור מלשלם דמי השוקו. ואם תרצה לשלם מדמי חסידות, יש לשלם לבעלים הקודמים שהיו בעת שגנבת, ולא לבעלים הנוכחי. וה' יהא בעזרך לעבדו באמת.

תאריך: 
30/07/07 ט"ו אב התשס"ז
x

Audio Playlist