חוב שלא מקפידים עליו

שאלה: 

שלו' לכה"ר 1.אם אני חייב למישהו חוב והוא שכח אבל אני יודע שהוא ימחל לי עליו אם אני אזכיר לו אותו אז האם צריך להזכיר לו או לא? 2.וכן מה הדין בסכומים קטנים שאין דרך להקפיד עליהם והמלווה לא מקפיד שיחזירו לו אז האם חייבים להחזיר או לא? 3.וכן מה הדין בשאר דברים של מקפידים כגון לנגב ידיים במגבת של אחר או להתפלל מסידור של אחר מה הדין? תודה רבה ויישר כח

תשובה: 

1-2. חובה להחזיר. ואם הנושה שכח, יש להזכיר לו. אם מחל - מחל. ואם לא מחל - אתה חייב לפרוע חובך. ודין פרוטה כדין מאה. 3. להתפלל מסידור של אחר, שאינו נמצא, יש מתירים, כשאין בשימוש חסרון כיס, בגלל ההנחה שניחא ליה לאיניש דיעביד מצווה בממוניה. אבל שימוש בחפצים של הזולת, בלי רשותו, אסור בהחלט. אלא א"כ מדובר בחברים, שמנהגם, שלא להקפיד זה על זה בדברים שכאלה.

תאריך: 
30/07/07 ט"ו אב התשס"ז
x

Audio Playlist