הכנס למורשת הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח התשע"ט

יום העיון  השנתי למורשתו של מו"ר הרב יוסף קאפח זצ"ל יערך בתאריך י"ט תמוז 22.7.

 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪