יום העיון השנתי למורשת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל

יום העיון  השנתי למורשתו של מו"ר הרב יוסף קאפח זצ"ל יערך בתאריך י"ט תמוז 22.7.

x

Audio Playlist