שמחת פורים ומשלוח מנות לקשישים

חברי המועצה הדתית קרית אונו קוראים לציבור הרחב להשתתף בשמחת פורים ובמשלוח מנות לקשישים בבית האבות בקראון,
במרכז יום לקשיש ובבי"ח "סוסנסקי", ביום פורים, יום חמישי  י"ד אדר תשע"ב, 8.3.2012

בהשתתפות:
הרה"ג רצון ערוסי שליט"א – רב העיר
מר יוסי נשרי -  ראש העיר
מר יואב כהן – יו"ר המועצה הדתית

חניכי תנועות הנוער ותנועת "מעיינות"

מקום המפגש מול בית האבות בקיראון (רח' ירושלים 37) בשעה 09:00 בדיוק.

יהודים יקרים זכרו!
המשמח לב האמללים דומה לשכינה
שנאמר: "להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים".

x

Audio Playlist