ישיבת ראש חודש אב בנושא:'עיונים בהגותו של הגר"י קאפח'

הקהל הרחב מוזמן לישיבת ראש חודש אב אשר תעסוק בנושא: "עיונים בהגותו של הגר"י קאפח".
יום העיון יתקיים ביום שני א' אב התשע"א (1.8.11) שתערך במרכז הקהילתי "מקור חיים" רח' בן שלום 25 נתניה.
בישיבה ישאו דברים:
1). הרב אליהו נגר יצ"ו - בין נביא לחולם חלום.
2). ד"ר דוד שלום קאפח יצ"ו - "מחירה" של נאמנות לרמב"ם בבית הדין הרבני.
3). הרב אהרן קאפח יצ"ו - מסורת תימנית והערות הגר"י קאפח.

 

x

Audio Playlist