ישיבת ר"ח סיון התשע"א - בנושא "בין תורה לחכמה"

הקהל הרחב מוזמן לישיבת ראש חודש סיוון אשר תעסוק בנושא: "בין תורה לחכמה".
יום העיון יתקיים ביום ראשון ג' סיוון התשע"א (6.5.11) שתערך במרכז הקהילתי "מקור חיים" רח' בן שלום 25 נתניה.
בישיבה ישאו דברים:
1). ר' ישעיהו סעד יצ"ו - הזיקה בין חג השבועות למתן תורה.
2). הרב יהודה שלוש יצ"ו - חכמת שלמה - מ"גזורו" עד גזירת הממלכה.
3). הרב רפאל מיוחס יצ"ו - גישות שונות בלימוד התנ"ך.

x

Audio Playlist