ישיבת ר"ח אלול התשס"ט

בסניף "הליכות עם ישראל" בנתניה יתקיים אי"ה ביום רביעי כט' במנחם-אב התשס"ט ישיבת ר"ח אלול.
הישיבה תעסוק בנושא: עיונים במשנת הרמב"ם.
1). הערותיו של הרב יוף קאפח - פתח כחודו של מחט - ר' דוד שלום קאפח יצ"ו.
2). שכולן שבתות ה' הן - הרב יוסף שבח יצ"ו.

 

x

Audio Playlist